Je veľa úžasných miest, ale jedno z najkrajších je na konskom chrbte.

Denné tábory

Pre všetky deti, ktoré si zvykli na naše poníky v ich škôlke počas školského roka sme tento rok pripravili...

Denné tábory

Detské oslavy

Pre deti, ktoré milujú našich osem poníkov sme pripravili doplnkovú službu...

Detské oslavy

Devín - poníky

V nádhernom prostredí sútoku riek Dunaj a Morava priamo pod bralom hradu Devín vodíme...

Devín - poníky

Krúžky

Krúžok voltíže a starostlivosti o zvieratá pre žiakov základných a materských škôl...

Krúžky