Kontakt

Vlastník a zakladateľ projektu:

PUERIS, s.r.o.
Opletalova 68
841 07 Bratislava

Konateľ spoločnosti:

Mgr. Henrieta Streďanská
tel.č.: 0847 474 878
henrieta.stredanska@gmail.com
– firemné akcie

Prevádzkovateľ na základe zmluvy o spolupráci:

Caballio, s.r.o.
Hraničná 11
821 05 Bratislava

Konatelia spoločnosti:

Mgr. Melánia Čudaiová
tel.č.: 0910 293 662
konikypreskolky@gmail.com
– animoterapia v materských školách
– denné tábory
– krúžok voltíže
Bc. Daniela Bodišová
tel.č.: 0903 747 437
konikypreskolky@gmai.com
– detské narodeninové oslavy
– vozenie detí pod hradom Devín