Informácie pre MŠ

Ponuka animoterapie pre materské školy:

  • jazdenie na poníkoch v priestoroch Vašej škôlky
  • pravidelne 2-5 krát do roka, alebo jednorázovo
  • popri jazdení na poníkoch možnosť česať poníka ostatnými deťmi popri výklade teórie – výstroji koňa, jazdca, téma stádo a hierarchia, starostlivosť o kone a poníky…
  • výlet spojený s jazdením na poníkoch a starostlivosťou o zvieratká (sliepky, zajace, barany, prasiatka) na našom ranči v Devínskej Novej Vsi (max. 4 triedy). V areáli je malá záhrada, k dispozícií je terasa na olovrant, ohnisko a WC

 V prípade záujmu o animoterapiu, alebo o informácie o podmienkach, priebehu a cenových kalkuláciách, nás môžete kontaktovať 
prostredníctvom emailu na: 
konikypreskolky@gmail.com alebo telefonicky
0910 293 662

 Tešíme sa na spoluprácu aj s Vašou materskou školou ! 
Detský ranč: Mlynská 48, Devínska Nová Ves, Bratislava