O animoterapii

Projekt „ Koníky pre materské školy –  animoterapia “ je dobrovoľná fyzická aktivita pre deti predškolského veku v areály materskej školy. Jej cieľom však nie je výuka jazdenia na koňoch – preň nie sú v materských školách vhodné podmienky.

  • pohyb pri vození na poníkovi pripomína pohyb na fitlopte, využívajúc 3D pohyb stimuluje v mozgu centrum rovnováhy
  • zdravá chrbtica je základ zdravia
  • cieľom nie je naučiť dieťa jazdiť na koni, ale prevencia zlého držania tela. Zapájanie svalov, ktoré deti pri bežnej hre nepoužívajú
  • aktívne ich učíme uvedomovať si svoje svaly a používať ich precvičovaním určitých cvikov
  • deti sa učia na poníkovi správne dýchať – pohyb na koni núti prirodzeným pohybom deti správne dýchať, preto je odporúčaný aj pre deti s astmou
  • jazdenie na poníkoch má blahodárne účinky aj na psychiku dieťaťa. Tým, že poníky chodia do každej materskej školy pravidelne niekoľko krát do roka, si deti väčšinou 🙂 zapamätajú ich mená a tešia sa na ne. Deťom rozprávame jednotlivé udalosti zo života našich poníkov – narodenie žriebätok, čo poníky v priebehu mesiaca vyviedli, rozprávame sa s deťmi o práci kováča, o tom čo poníky jedia, kde spia a čo robia počas dňa
  • učíme deti rešpektovať zvieratá, správne k nim pristupovať, prípadne aké správanie poníky nemajú radi
  • deti jazdia takmer za každého počasia – po dohode s pani riaditeľkou

 Čas strávený v prírode s koníkmi nemá možnosť k svojmu zdraviu využívať každý. Preto aspoň touto formou chceme dopriať deťom trošku radosti a zdravia a doniesť ich priamo do materskej školy. Zároveň touto aktivitou vytvárame v deťoch pozitívny vzťah ku koňom, ktorý neskôr pretavia do túžby mať vlastného koňa alebo sa naučiť jazdiť na koni.